LMO-RegnskabHvad kan LMO-Regnskabsservice?


Regnskaber er min store interesse og jeg holder mig hele tiden ajour indenfor mit fag. Jeg er med-lem af en netværksgruppe - www.Talknuserne.net - en gruppe for bogholdere, regnskabskonsu-lenter, økonomimedarbejdere, revisorer osv. I dette netværk har vi indlæg omkring relevante emner indenfor vores fag. Vi bruger hinanden til, at tale om nyheder og krav til regnskab og holder os dermed orienteret om mange emner. Vi hjælper hinanden, som man ville gøre hvis man havde mange kollegaer. Vi bruger naturligvis netværket for, at kunne yde den bedst mulige service for vores kunder, det er en af de fordele du har, ved at bruge min ekspertise til at arbejde med dine regnskaber.


At udføre regnskabsopgaver for din virksomhed, er et ansvar som jeg tager alvorligt, derfor har jeg naturligvis en erhvervsforsikring, der kan træde til hvis der skulle blive behov herfor.At få udført sit regnskab af en freelance bogholder, betegnes ofte som outsourcing af din regnskabs-funktion, men jeg vil fortrække at kalde det, at få kvalificeret assistance til din regnskabs-funktion og dermed får du bedre tid, til at passe din kerneforretning.


Om du har behov for hjælp, til at føre hele dit bogholderi, eller om du hellere vil have hjælp til nogle dele af dit regnskab, så kan jeg hjælpe dig med dette.


Du er meget velkommen til, at kontakte mig på mobil +45 21 70 24 60 eller E-mail: LMO@LMO-Regnskab.dk og vi kan aftale et møde, hvor vi kan finde ud af, om vi kan etablere et samarbejde.


Min uddannelse.


Samarbejdet.At etablere et samarbejde mellem en virk-somhed og en freelance bogholder, kræver en god dialog mellem parterne og derfor er det vigtigt, at vi får afstemt forventningerne til et samarbejde.


Jeg foretrækker, at vi månedligt, eller efter behov, gennemgår dit regnskab og jeg vil gøre regnskabet forståeligt og besvare eller afklare spørgsmål omkring dit regnskab.


Dialogen mellem din virksomhed, bogholderen, din revisor og bank er ligeledes vigtig, for at du får det bedst mulige resultat i din virksomhed og dette ser jeg, som en naturlig del af bogholderens opgave og deltager ofte hermed.   Jeg  er uddannet merkonom i regnskab & driftsledelse og har arbejdet med regnskab i flere forskellige virksomheder  hvor jeg har kunne bruge begge mine uddannelser.

Efterfølgende har jeg fulgt relevante kurser i virksom- hedsøkonomi og intern regn, skabsvæsen.


Jeg startede LMO- regnskakbs-service i 1998, som bibeskæf- tigelse og været fuldtids- selvstændig siden 2010.

Lone Opheim

LMO-Regnskabsservice, Dalsvinget 6, Dalby, 4690 Haslev, CVR: 20577991

Mobil: +45 21 70 24 60, E-mail: LMO@LMO-Regnskab.dk

© Copyright 2012. All Rights Reserved.