GDPROplysningspligt LMO-Regnskab.


I forbindelse med vi udføre en opgave udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og andre relevante oplysninger. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af opgaven. Informationerne gemmes i mindst 5 år.


De oplysninger, som vi behandler bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelig for tredjemand.


Som registreret person har man ret til at få indsigt, gøre indsigelser mod behandling rette og slette den data, og modtage data i digital form, som vi opbevarer om vedkommende.


En registreret person kan når som helst trække et samtykke tilbage om behandling af persondata.


Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af  vedkommendes persondata kan det ske til:


Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K


Kontaktoplysninger på dataansvarlig:


Lone Opheim

LMO-Regnskab

Dalsvinget 6,

4690 Haslev


LMO-Regnskabsservice, Dalsvinget 6, Dalby, 4690 Haslev, CVR: 20577991

Mobil: +45 21 70 24 60, E-mail: LMO@LMO-Regnskab.dk

© Copyright 2012. All Rights Reserved.